Plant et træ sammen med Interflora

Gennem træplantningsprojekter i Zambia og Tanzania planter vi et træ for hver udvalgt* buket du køber på interflora.dk. Et enkelstående træ gør ikke en stor forskel, men sammen kan vi gøre en stor forskel for både miljø, biodiversitet og økonomien i nærområderne. Lad os støtte op om en grønnere fremtid i fællesskab ved at plante en skov af træer.

 

*buketterne er markeret med ”Plant et træ” på interflora.dk.

Køb en buket eller gavehilsen og plant et træ

Hos Interflora tager vi og vores kunder i fællesskab et ansvar for vores klima, som lige nu er en af de største globale udfordringer i vores samfund. Det gør vi ved at plante et træ i Zambia eller Tanzania for hver udvalgte buket*, der bliver købt på interflora.dk. 

Vi har allerede plantet næsten 100.000 træer og forventer frem mod 2021 at have plantet yderligere 300.000 træer, i takt med at projektet udvides over de kommende år. 

Målet med træplantningen er bl.a. at gøre en forskel for vores miljø og bidrage til økonomien i nærområdet, så vi i fællesskab kan skabe en grønnere fremtid for både nuværende og kommende generationer. 

Din buket = et træ i Zambia eller Tanzania

Ved at købe en buket blomster* på interflora.dk, planter du et træ i enten Zambia eller Tanzania, alt afhængig af kapacitet og hvor behovet er størst. Træplantningsprojekterne er en del af et større projekt, hvor Global Climate Institute og den internationale træplantningsorganisation WeForest i samarbejde med en række virksomheder, etablerer og genetablerer skovområder sammen med lokale farmere i bl.a. Kenya, Etiopien, Tanzania og Zambia.

Træplantningsprojektet, hvor Interflora og en række andre virksomheder indgår, vil tilsammen være med til at beskæftige og gavne ca. 800 lokale farmere og deres familier i Zambia samt 2500 familier og 130 skoler i Tanzania.

De lokale farmere i Zambia vil i forbindelse med projektet modtage tilskud til træpodning og planteskoleuddannelser til at forbedre og udvikle deres færdigheder indenfor skovbrug, ligesom der undervises i Tanzania indenfor træbeplantning og beskyttelse af skovene.

Projekterne i Luanshya, Zambia og Mara Regionen, Tanzania bidrager til både biodiversitet, forbedret nærøkonomi samt til uddannelse af lokale bønder.

De kommende træer i både Zambia og Tanzania vil enkeltvis binde CO2 og vil bidrage til at forbedre det globale klima over de kommende 20 år.

I Zambia har projektet siden 2015 gendannet 1.996 hektarer landbrugsjord til skov. Herudover har bønderne fået 3.278 bistader og 3.650 frugttræer til at supplere deres indtægt og i Tanzania er der plantet over 1 million træer.

Uddannelse af lokalbefolkningen

Træplantningsprojektet, som Interflora er en del af, vil beskæftige ca. 800 lokale farmere i Zambia og give tilskud til træpodning og uddannelse i skovbrug. Mere specifikt bliver de lokale farmere bl.a. oplært i honningfremstilling, dyrkelse af frugttræer og køb af effektive ovne som reducerer forbrug af brænde. I Tanzania har 2500 familier og 130 skoler modtaget træning og undervisning i skovbrug og beskyttelse af fremtidige skove.

Vedligeholdelse af den lokale vegetation

Zambia er på verdens top 20 over lande med mest skovområde. Desværre er skovene udsat for rovdrift, forårsaget af kulafbrænding og etablering af landbrug. I Tanzania truer en af Østafrikas hastigste skovrydninger med at skabe katastrofale følger for isolerede samfund og deres fødegrundlag.

Træplantningsprojekterne, i Zambia og Tanzania, består både i at beskytte nye skud fra de indfødte træer samt at plante nye træer. For at kunne etablere og genetablere skovområderne, vil det primært være oprindelige træsorter, der findes i den lokale flora, som bliver plantet. Den sort, som er mest udbredt i Zambia, er Miombo. Denne træsort forekommer i flere forskellige arter, hvoraf de mest udbredte arter er Julbernardia Paniculata og Isoberlinia Angolensis.

En ny træsort, som vil blive plantet, er Avocadotræer, som næsten ikke kræver vedligeholdelse og ikke behøver beskæring. Derfor er de ideelle til at plante i de lokale beboeres bondegårdshaver. I Tanzania plantes der over 32 varianter, hvoraf flere er truede træsorter.

Samlet vil vedligeholdelsen af floraen øge biodiversiteten i lokalmiljøet, hvilket vil medvirke til frodighed og genskabelse af de oprindelige skove.

Træernes betydning for vores verden

Træer er fundamentale for vores verden, og de danner grundlaget for mange naturlige økosystember. Ifølge FN er træplantning en af de mest effektive og vigtige indsatser, vi kan gøre for miljøet, fordi træer b.la. opsuger og binder flere tons kvælstof (CO2), som er en af de største trusler mod vores klima. 

Herunder har træer og skove også den vigtige funktion, at de balancerer jordens vandcyklus, som er afgørende for køling af vores klima. 

 

Læs mere på:
www.globalclimateinstitute.com 
www.weforest.org 
 

Målet med træplantningsprojektet

Plant et træ
Et kærligt knus - mellem
Se produkt
Et kærligt knus
399 ,-
-
589 ,-

Træplantningsprojekterne drejer sig om at øge biodiversiteten og genetablere skovene i Zambias og Tanzanias natur, og i den forbindelse hjælpe med uddannelse og undervisning af lokalbefolkningen. Dette vil med tiden forbedre lokaløkonomien og bidrage til øget velstand i de lokale samfund.

Vi er glade for at have indgået et samarbejde med Global Climate Institute og håber at vores kunder ligeledes vil deltage i projektet, om sammen at skabe en grønnere fremtid for både os selv og vores efterkommere. 

 

Plant et træ
Henrivende hilsen - mellem
Se produkt
Henrivende hilsen
199 ,-
-
289 ,-