Alt, du behøver at vide, om bisættelse

Mange forveksler det ofte med en begravelse. Men en bisættelse og den efterfølgende kremering har sine egne ritualer og kræver også andre mere passende blomserdekorationer. Generelt har antallet af kremeringer set en opadgående trend.

Hvad er kremering egentlig?

Kremering betyder kort sagt, at man brænder liget af en afdød person i et krematorium. Den afdødes aske samles så i en urne, der sidenhen kan begraves (urnenedsættelse), spredes ud eller vises i et kolumbarium, også kaldt en urnehal.

Der er ikke altid en form for ceremoni under kremering, og det foregår sjældent på et religiøst sted – i modsætning til begravelser, hvor der ofte er religiøse ritualer i forbindelse med, at den afdøde lægges i jorden.

Nogle holder dog en kirkelig ceremoni – også kaldt en bisættelse – hvor pårørende siger deres sidste farvel, inden kisten føres ud til rustvognen, og den kører videre til krematoriet.

Hvad er kremering egentlig?

Hvorfor vælge kremering?

Eksperter mener, at det markante fald i begravelser i forhold til kremeringer kan forklares af flere årsager. Først og fremmest har der været et overordnet fald i religiøse ritualer, og samtidig har der været en tendens til, at folk ville have enklere ritualer, der også var mere miljøvenlige.

Som en del af forklaringen vil mange mennesker ikke være en økonomisk byrde for de pårørende efter deres død og har derfor direkte ønsket en bisættelse, hvor de kremeres.

Hvorfor vælge kremering?

Mere populært i byerne

Hvis man tager et kig rundt i Europa, så er kremering mere udbredt i byområder, og faktisk udgør det halvdelen af ​​alle ceremonier i større byer. Man ser dog også en tydelig forskel mellem Nord- og Sydeuropa. Bisættelser udgør fx 95 % af alle afskedsceremonier i Danmark sammenlignet med kun 13 % i Italien.

Flere valgmuligheder

Bisættelser er generelt billigere end begravelser, og der er større frihed, når selve ceremonien skal planlægges – især med hensyn til dekoration eller valg af tekster og musik.

Kremering er tilladt i den katolske, protestantiske og buddhistiske tro, men forbydes i religioner som islam og jødedommen.