Handels- og abonnementsbetingelser

Generelle vilkår gældende for alle køb og leveringer af varer samt tegning af abonnement på Interflora.dk

Interflora.dk drives i Danmark af Interflora Danmark A/S:

Interflora Danmark A/S
Park Allé 380
2625 Vallensbæk
CVR. nr. 27510760
telefon 43 43 47 47
mail: interflora@interflora.dk

 
Bestillinger til Danmark
Det er muligt at afgive bestilling frem til kl. 14  til levering samme dag. Ved levering til visse områder, kan der være tilfælde, hvor vi skal have din bestilling før, for at kunne levere samme dag. Om lørdagen skal vi som hovedregel have din bestilling inden kl. 11. Vi har ingen levering om søndagen. Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, er det ikke muligt at afslutte bestillingen, og du vil blive bedt om at vælge en senere leveringsdato.

Bemærk, at det kan forekomme, at Interflora omdirigerer din bestilling til en anden blomsterbutik.

Bestillinger til begravelse: 

Ved levering til begravelser skal tidspunkt på dagen altid oplyses. Bestilling til begravelser, skal bestilles dagen før inden kl. 16. Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen være afgivet  senest lørdag kl. 11.00

Hvis modtageren ikke er hjemme
Har du givet mulighed for at vi kan sætte bestillingen uden for døren, gøres dette. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger. Hvis det vurderes at temperaturen er for høj til at sætte gaven uden for døren, tages den med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente gaven snarest muligt i butikken. Forekommer der meget høje dagstemperaturer og manglende skyggeforhold, eller lave dagstemperaturer, sættes hverken blomster, vin eller chokolade uden for døren. Ligeledes kan der forekomme situationer hvor vi ikke sætter bestillingen udenfor døren, hvis vi vurderer at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen. Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken.

Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtageren kontaktet pr. telefon - hvis du har i din bestilling oplyst modtagerens telefonnummer.

Du kan med fordel give os mulighed for at tage bestillingen med til butikken, hvis der ikke er nogen hjemme. Vi afleverer et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. På den måde undgås eventuelle bortkomne bestillinger. Har kunden ønsket at modtage bekræftelse sendes den umiddelbart, når levering har fundet sted, hvis leverancen er i Danmark. Vi bekræfter ikke leverancer leveret i udlandet.

Levering kan ikke finde sted på søndage og helligdage (undtagen Mors dag, Fars dag og Valentins dag).

Bestillinger til Udlandet
Udgangspunktet er, at vi skal have din bestilling dagen før levering. For bestillinger til områder øst for Athen, Helsinki, Istanbul, Israel og Cairo. (Tidszoner . + 2.00 over GMT) skal vi have din bestilling dagen før inden kl. 12.00, lørdag inden 10.00. Bestillinger til levering mandag skal vi have lørdag inden 10.00. Der kan ikke garanteres levering til alle områder i udlandet. 

Interflora gavekort

Hvor kan jeg købe og indløse gavekort
Gavekortet kan købes i alle Interflora butikker i Danmark samt på Interflora.dk og det kan benyttes som betaling i alle Interflora butikker i Danmark.

Hvornår udløber mit gavekort?
Gavekortet kan anvendes i 12 mdr. fra købsdato og kan ikke fremdateres. Gavekortet udløbsdato vil altid fremgå af din bon samt på kortet. Du kan altid få oplyst saldo og udløbsdato i den nærmeste Interflora butik i Danmark, eller hos Interfloras kundeservice.

 Kan jeg få pengene fra mit gavekort udbetalt?
Alle gavekort til Interflora butikker kan indløses til kontanter hos Interflora Danmark A/S mod et fee på 5%, der fratrækkes beløbet indenfor gyldighedsperioden. Har du flere gavekort, så opkræves der 5% i fee pr. gavekort. Kortet skal indsendes til Interflora Danmark A/S med oplysning om: Navn, adresse, e-mail og Reg.nr. og kontonr. for indsættelse af beløbet.

 Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit gavekort?
Tabte eller bortkomne gavekort erstattes ikke.

Et gavekort er et ihændehaverbevis og skal derfor betragtes som kontanter. Den person, der fremviser gavekortet, kan benytte dette til betaling. Der behøves ikke yderlig identifikation af den pågældende person. Selvom du måtte have en bekræftelse fra gavegiveren, fra emballagen eller kvitteringen, må vi desværre fastholde, at gavekortet alene har en værdi for ihændehaver af gavekortet.

For alle bestillinger
Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.) kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

Levering på bestemte tidspunkter af dagen kan ikke loves, men vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at opfylde dine ønsker. Normalt leverer vi din gavehilsen inden kl. 19. Alle leveringer til firmaadresser forsøges leveret så tidlig som muligt på dagen, men vi kan ikke garantere levering indenfor virksomhedens åbningstider. Til ikke brofaste øer kan det forekomme at vi ikke leverer personligt og må bede modtageren om selv at afhente bestillingen ved færgelejet.

Bemærk, at der kan være dage på året, hvor ovenstående leveringstider ikke kan garanteres på Valentines dag, Mors dag og Fars dag. 

Levering af ordrer til hospitaler, Plejehjem, hoteller, firmaadresser, ankommende eller afsejlende skibe kan ikke garanteres, da det ikke altid er muligt at levere til modtageren personligt. Vi gør opmærksom på, at kunden i forvejen må acceptere at betale for en ordre, der måske ikke når frem til modtageren.
Interflora bringer din blomster hilsen til udlandet. Der kan være lande og steder i lande, hvor levering ikke kan ske uden ekstra leveringsomkostninger. I disse tilfælde, vil kunden blive kontaktet af kundeservice.

Alle priser og gebyrer er inkl. moms.

Vi accepterer flg. kort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, og American Express

Betaling med Dankort og Visa/Dankort er gebyrfri, men der kan være betalingsgebyr på anvendelse af andre typer kreditkort.

Bemærk
Ved kortbetaling hæves beløbet på leveringsdatoen. Alle kortbetalinger bliver hævet senest 20 kalenderdage efter bestillingsdato.

Alle bestillinger som betales via elektronisk fakturering til offentlige myndigheder og institutioner i stat, amter og kommuner skal påføres EAN-lokationsnummer og rekvisitionsnummer. For at kunne påføre EAN-lokationsnummer og rekvisitionsnummer skal der ved betalingsform vælges ”Elektronisk fakturering offentlig myndighed + 35,00”

Fortrydelsesret
Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1. Dog tilbyder vi hos Interflora at du kan fortryde din bestilling helt frem til den sidste hverdag kl. 16, før leveringsdagen ved at ringe til kundeservice på 43434747 . 

For vin og chokolade og andre fødevarer der leveres, er der ingen fortrydelsesret da der er tale om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug.

Reklamationer
Interflora garanterer, at en blomsterhilsen leveret gennem Interflora er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte. Eventuelle reklamationer, skal rettes til Interflora-Danmark, Park Allé 380, 2625 Vallensbæk, på mail: interflora@interflora.dk eller telefonisk på 43434747. En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed. Fejl på dit, eller din udbyders, tekniske udstyr er Interflora uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til Interfloras kendskab. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på købet

Databeskyttelsespolitik og cookies
Interflora behandler personoplysninger om vores brugere og anvender cookies på hjemmesiden www.interflora.dk.

Interfloras databeskyttelsespolitik kan i sin fulde længde tilgås ved at klikke Her 

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: interflora@interflora.dk.

Ansvarsfraskrivelse
Interflora påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Interflora fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Interflora er ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Interflora som forsætlig eller uagtsom. Interflora kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.
Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Særlige vilkår for abonnement
Vi sender din valgte buket efter den aftale, der er indgået. Abonnementet kan være med eller uden slutdato. Du skal være over 18 år for at kunne oprette et abonnement. Er du under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Oprettelse af abonnement
Ved køb af abonnement opretter man samtidig en Interflora profil. En Interflora profil indeholder blandt andet brugernavn (e-mailadresse) og adgangskode. Det er disse oplysninger, der skal bruges, hver gang man logger sig på sit abonnement. Det er en betingelse, at man oplyser sin e-mailadresse. Vi sender en kvittering samt bekræftelsesmail med et link til at aktivere profilen på abonnementet.

Betaling
Abonnement betales med kreditkort. Det fremgår af betalingsvinduet, hvilke kreditkort der accepteres. Samtidig giver abonnenten tilladelse til, at efterfølgende betalinger trækkes automatisk fra det kreditkort, der anvendes ved købet. 

Interflora trækker først pengene fra din konto efter levering af hver ordre i hele abonnementsperioden. Der bliver sendt en faktura efter hvert træk.  

Hvis en betaling ikke kan gennemføres, f.eks. hvis betalingskortet er udløbet, vil abonnenten blive informeret herom på mail og samtidig få mulighed for at ændre kortoplysningerne. Denne information krypteres på betalingssiderne hos DIBS, som er certificeret af Visa og MasterCard. Interflora Danmark A/S lagrer ikke følsomme kortoplysninger. Vi gemmer kun oplysninger om de sidste fire cifre i kortnummeret samt udløbsdato og korttype. På nogle typer abonnement kan der være mulighed for efterfølgende tilmelding til Betalingsservice, eller andre betalingsformer.

Opsigelse, ferie eller ændring af abonnement
Du kan når som helst afbestille, pause eller ændre dit abonnement. Du kan opsige dit abonnement ved at sende en e-mail til interflora@interflora.dk eller ringe til kundeservice på 4343 4747. Vi skal have din opsigelse senest 2 dage før, abonnementet skal slutte. Abonnementer med slutdato ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode. Ønsker du at holde pause i dit abonnement eller foretage ændringer, kan dette gøres via din profil på interflora.dk eller ved at kontakte kundeservice.

Har du ændringer til din næste levering, kan disse foretages tidligst 2 dage inden leveringsdatoen. 

Ændring af vilkår
Ændring af abonnementsbetingelser varsles med mindst en måneds varsel. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, sker varsel per mail. Ved mindre ændringer samt ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, varsles der ikke. De gældende abonnementsbetingelser vil altid kunne findes på interflora.dk.