En fantastisk historie

Vi har hjulpet danskerne med at sende gavehilsner siden 1925

Hos Interflora har vi mange års erfaring med blomstermarkedet. Hvert årti, har på hver sin måde været med til at skabe det brand, som vi kender i dag. Det netværk af florister, der i starten gjorde det muligt at levere blomster landet og verden over, udgør stadig rygraden i Interflora, og de lokale blomsterbutikker er en afgørende del af den velfungerende organisation, som vi ser i dag.

Interfloras historie er historien om en virksomhed, der har fulgt med tiden og med rettidig omhu har formået at vokse med mulighederne og løbende tilpasset sig kundernes ønsker og krav - med den fineste fornemmelse for balancen mellem tradition og fornyelse. 

Blomsterhåndværket er noget ganske særligt!

I en tid hvor digitalisering ofte er lig med globalisering og standardisering, er Interflora forblevet tro mod blomsterhåndværket og den lokale forankring. Det er de lokale florister, håndværkstraditionen og den til lejligheden bundne buket, der står i centrum. 

Blomsterhåndværket er noget ganske særligt!

Interflora Danmark står stærkere end nogensinde

Den 26. august 2018 blev en historisk dag i Interflora Danmarks historie. Med overvældende flertal stemte medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling for salg af Interflora Danmark til Interflora Frankrig. Beslutningen betyder et farvel til den medlemsejede struktur og et velkommen til at blive en del af en større europæisk gruppe, der repræsenterer Interflora-blomsterhandlere i nu seks europæiske lande.

Fakta: Bag om salget

Siden 1925 har Interflora Danmark været den absolutte markedsleder på salg og levering af blomsterbuketter til hele Danmark. I de senere år har organisationen imidlertid oplevet en øget konkurrencesituation, hvor en række danske og udenlandske aktører har meldt sig på det danske marked med fokus på Interflora Danmarks kerneområder.

På trods af øget konkurrence har Interflora ikke bare holdt, men udvidet sin markedslederposition. Der er dog næppe tvivl om, at konkurrencesituationen i de kommende år vil blive hårdere i takt med, at store, internationale onlinemarkedspladser som f.eks. Amazon vil gå ind på det danske marked. Det vil sætte krav til endnu hurtigere omstilling, yderligere investeringer og ikke mindst rettidig omhu.

Fakta: Bag om salget

Highlights

Interflora Danmark A/S

1925 - 2019

1904

Den tyske blomsterhandlerforening „Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber“ – VDB – stiftes i Düsseldorf af 88 blomsterhandlere fra hele Tyskland.

1908

Blomsterhandler Max Hübner tager initiativ til et samarbejde mellem blomsterhandlere i Berlin om levering af blomster til alle egne af byen med grundlæggelsen af „Blumenspenden-Vermittlungs-Vereinigung" (BVV) – Blomstergave-Formidling-Foreningen – den 17. september.

1910

Florist’s Telegraph Delivery – FTD – etableres I USA med 40 medlemmer.

1914

MERKUR bliver logo for FTD.

1919

“Say it with Flowers” bliver FTDs senere verdensberømte slogan.

1922

Blomsterhandler Carl Jørgensen får under en ferietur i Tyskland indsigt i den tyske blomsterforsendelsesorganisation „Blumenspenden-Vermittlungs-Vereinigung” og melder sig efterfølgende ind i denne forening samt I FTD. Han fik følgeskab af en række store danske blomsterhandlere, og hermed havde Danmark taget første skridt ind i den internationale forsendelse af blomster.

1925

Ekspreslevering af Blomster – EB – stiftes i Odense den 26. marts som en speciel afdeling af Dansk Blomsterhandlerforening. Foreningens første formand bliver Carl Jørgensen.

1926

EB etablerer samarbejde med søsterorganisationer i Norge, Sverige og Finland. EB deltager også på et møde i Dresden med kolleger fra Tyskland, Østrig, Schweiz, USA og de øvrige nordiske lande, hvor grundstenen lægges til et europæisk samarbejde.

1927

FLEUROP stiftes som europæisk hovedorganisation for blomsterformidlingsorganisationer. Max Hübner bliver foreningens første præsident og hovedsæde bliver Berlin. FLEUROP er sammensat af de latinske ord ”Flores” og ”Europeae” = Blomster Europas.

1929

EB bliver kollektivt medlem af FLEUROP.

1931

FLEUROP Deutschland stiftes med 3.500 medlemmer og erstatter BVV. EB stifter en reklamefond – „5-øre fonden“ – med 5 øre af hver afsendt ordre.

1928-1937

EBs omsætning eksploderer:
1928: kr. 124.914
1929: kr. 193.351
1930: kr. 267.603
1931. kr. 333.914
1932: kr. 351.252
1933: kr. 388.417
1934: kr. 431.972
1935: kr. 487.015
1936: kr. 536.656
1937: kr. 581.170

1932

EB med 224 medlemmer næststørst i Fleurop og med den største omsætning pr. million indbyggere.

1935

EB stiller forslag på Fleurops generalforsamling om sammenslutning af FTD og Fleurop således, at den enkelte blomsterhandler alt efter, hvor han bor, er medlem af Fleurop (hele Europa undtagen Storbritannien) eller af FTD, men stadig med udveksling af medlemsfortegnelser i begge organisationer. 

1936

EB har nu 310 medlemmer over hele landet.

EB får beskyttet flg. navne:
    Foreningen af Ekspreslevering af Blomster i Danmark
    Sig det med Blomster
    Blomsterhilsen over hele Jorden
    Blomsterformidlingen

1938

374 medlemmer i EB.

    EB-markedsføring: 1.000 balloner sendes op – heraf 175 med gavekort á kr. 15,- i forbindelse med Kongressen i Ålborg

    Indkøbsforeningen ”Sammenslutningen af 4. oktober 1938” stiftes med 75 medlemmer fra EB og DB. Målet er at få bedre priser på blomster, planter og grønt.

1939

Nytårsgave til alle EB-medlemmer: Kæmpe termometer til facaden med slogan ”Sig det med Blomster”.

1940-45

Ingen markante initiativer i krigsårene.

1946

Carl Jørgensen vælges som Interfloras første verdenspræsident.

1947

INTERFLORA – Sig det med Blomster bliver nyt navn. Navnet EB bortfalder.

 

1952

E.M. Deichmann indvælges i Fleurop-Interfloras bestyrelse. (1952-1967)

1954

FLORAGRAMMET introduceres med stor kampagne. Første FLORAGRAM sendes til Dronning Ingrid. ”Sig det med Blomster” flytter ind i Blomsterhandlernes Hus på Kroghsgade 1, København Ø

1955

VALENTINSDAG markedsføres for første gang af DB og INTERFLORA

Medlemstallet er nu på 694 medlemmer. En intern undersøgelse viser, at der er stor forskel på butikkerne i ordreudvekslingen. INTERFLORAs første reklamefilm ”Sig tak til værtinden med Blomster” vises i biografer over hele landet i perioden 11. marts – 7. april.

1956

INTERFLORA-DANMARK markedsfører sig på alle platforme: annoncer, plakater, biograffilm (129 biografer) og udstillinger. INTERFLORA-DANMARK støtter aktivt Ungarns-hjælpen. Danske FN-soldater i Sinai kan gratis sende en julehilsen hjem til familien i Danmark.

1957

FLORAGRAM-checken introduceres 10. december med stor pressekampagne til 100 dagblade.

1958

INTERFLORA-DANMARK overtager Gave Radio A/S, så blomsterhilsener til og fra søfolk/passagerer fremover ekspederes gennem foreningen. INTERFLORA-DANMARK og Blomsterringen slutter sig sammen fra 1. december. Medlemstallet er nu 1.276.

1959

En ny bestyrelse på 9 medlemmer vælges som led i harmoniseringen efter sammenslutningen af DB og Blomsterringen. 

1960

For første gang runder omsætningen 5 millioner kr. 

1961

FLEUROP INTERFLORA får ny dansk verdenspræsident med E.M. Deichmann. 28.326 medlemmer ekspederede over 17.761.504 ordrer til en værdi af 588 mio. kroner. Efter sammenslutningen med Blomsterringen skifter foreningen navn til:
    

INTERFLORA Danmark - ”Blomsterringen – Sig det med Blomster”

1962

INTERFLORA-DANMARK og DB får fælles bestyrelse med Jørgen Leonard Abel (1962-1966) som første formand. GAVERADIO A/S udsender katalog til danske søfolk med stor omsætningsfremgang til følge. Interflora Danmark går i reklamesamarbejde med søsterorganisationerne i de skandinaviske lande. 

1963

Omsætningen runder 7,2 mio. kroner / 494.186 ordrer. Hermed har Danmark den største fremgang med en stigning på 155 flere afsendte ordrer per medlem i.f.t. 1962. Danmark indtager hermed en  fjerdeplads i Europa. Det fællesnordiske reklamesamarbejde har bl.a. fostret disse reklameslogans: En pige glemmer aldrig sit første FLORAGRAM / Sig Tak til værtinden – med blomster – send et FLORAGRAM og mange lignende.

1964

Omsætningen runder 8 mio. kroner / 554.778 ordrer. Et forsøg på at oprette en ’Floragram-telefon’ på et særtjenestenummer til indtelefonering af et Floragram må foreløbig opgives af tekniske grunde. INTERFLORA INCs Golden Mercury Award uddeles for første gang og tilfalder Grev Lennart Bernadotte fra Sverige.

1965

Omsætningsfremgang på 1.089.577 kr. på ét år er REKORD i Interfloras historie. Omsætningen er nu 9.1 mio. kroner / 583.810 ordrer. GAVERADIO A/S noterer fremgang på 33% fra danske skibe. 62% af alle ordrer har selvvalgt leverandør. Der advares kraftigt mod reklamationer. En dårlig udført ordre fra en selvvalgt blomsterhandler har bevirket nedgang i ordreantallet fra pågældende skib. 

FLEUROP har fået tilgang af Ungarn og Grækenland og består nu af 14 lande. 
Danmark har laveste gennemsnitspris per interne ordrer med kr. 14,30. Frankrig topper suverænt med kr. 64,20. 

1966

Ny INTERFLORA-matrikel udsendes til alle medlemmer. FLEUROP-INTERFLORA kongressen afholdes i København den 12.-13. juli i anledning af 20 året for organisationens stiftelse. Omsætningen runder 10 mio. kroner / Ordrer: 524.684. INTERFLORA tilbyder kombineret ur- og lysskilt på 33 cm i diameter. 

1967

Blomsterhandler J. Leonard Abel, Aarhus repræsenterer Interflora-Danmark på et PR-fremstød for Interflora i USA. Efter to uger havde den danske blomsterhandler deltaget i 32 TV-udsendelser, 10 pressemøder, 3 radioudsendelser og 2 heldags binderidemonstrationer sammen med kolleger fra Tyskland, Mexico, Irland og Frankrig.  INTERFLORA-DANMARK iværksætter en medlemsindsamling til fordel for italienske kolleger, der var blevet ramt af voldsomme oversvømmelser i byen Firenze. I alt indsamles kr. 7.000. Blomsterhandler P. Mammen, Kolding vinder verdenskonkurrence om ny forside til det internationale Interflora-katalog 1967. Præmien er på 1.000 fleuriner. Nr. 2 er blomsterhandler Nick, Nr. Snede, som modtog 500 fleuriner.

Ordretallet falder med næsten 63.000 på grund af den økonomiske krise.

1968

INTERFLORA-DANMARK må notere stadig tilbagegang. I perioden 1967/68 falder omsætningen med kr. 1.175.075 (11.6%) og ordremængden med 84.988 ordrer. INTERFLORA-DANMARK/DB får med et lille flertal på generalforsamlingen vedtaget en helt ny kollektiv reklameplan for 1968/69 med tvungne reklamebidrag fra alle medlemmer. Bidraget beløber sig til kr. 175 per medlem om året.

REKLAMEPLANEN skal sætte gang i blomstersalget igen og består af tre elementer: 
1. Generel behovsskabende kampagne med plakater på stationer og annoncering
2. Kampagne for gaveblomster med annoncer, plakater, butiksmaterialer
3. Kampagne med aktuelle tilbud med annoncer, skilte i busser, vinduesstreamers

REKLAMEPLANEN skaber voldsom debat og udmeldelser. 

1969

INTERTELEFLORA etableres og skal udelukkende varetage salget af blomster og chokolade.

1970

INTERFLORA INCs ’The Golden Mercury Award’ tildeles Israels premierminister Golda Meir.

INTERFLORA-DANMARK må trods den storstilede reklamekampagne notere fortsat tilbagegang i både omsætning og ordremængde. Regnskabet viser et driftsunderskud på kr. 44.259, og på årets generalforsamling fremlægges en virksomhedsplan med et meget lavt aktivitetsniveau. Det er økonomisk meget svære tider, og det mærkes på omsætningen på både Floragrammet og ude i butikkerne.

1971

INTERFLORA INCs ’The Golden Mercury Award’ tildeles Kong Gustav VI Adolf af Sverige. INTERFLORA-DANMARK oplever stadig tilbagegang i omsætning og ordretal. 
Medlemstallet er nu 850 medlemmer.

INTERTELEFLORA nedlægges efter to års virke p.g.a. manglende succes.

INTERFLORA-DANMARK vedtager på årets generalforsamling, at der fremover skal afholdes generalforsamling hvert andet år. 

1972

INTERFLORA-DANMARK præsenterer et nyt gaveprogram: Buket med vase – En skål med arrangement af afskårne blomster – En skål med arrangement af planter.
    En særlig forbrugerrettet brochure tilbydes alle butikker.   

    INTERFLORA-DANMARK flytter til Floras Alle i Vanløse. 

    INTERFLORA-DANMARK overtager i samarbejde med Gartnernes Landspropaganda reklamen for afskårne blomster i efteråret. 

INTERFLORA-DANMARK repræsenteres af Danmarksmesteren Grethe Nielsen, Aarhus ved Interflora World Cup i Holland.

1973

INTERFLORA INCs ’The Golden Mercury Award’ tildeles Fyrstinde Grace af Monaco.

INTERFLORA-DANMARK får nyt bomærke i lighed med Norge og Sverige. Det vedtages på generalforsamlingen og det nye bomærke skal virke fra 5. marts 1974.

FLORAGRAM-salget går fortsat tilbage. Medlemsbutikkerne får en kraftig opfordring til at gøre en aktiv indsats for salget af floragrammer. ’

INTERFLORA-KØB etableres som selvstændigt anpartsselskab med Interflora-Danmark og DB som ejere. Det nye selskab erstatter ’Danske Blomsterhandleres Handelsaktieselskab DB’.

1974

INTERFLORA-DAG er 5. marts, hvor det nye logo for alvor præsenteres i alle 
medlemsbutikker over hele landet. 

INTERFLORA-KØB møder kraftig modstand fra især københavnske grossister, der mener, at INTERFLORA-DANMARK ikke skal drive konkurrerende virksomhed.
    INTERFLORA WORLD CUP afholdes I Miami Beach. Danske Holger Christensen bliver en fornem sølvmedaljevinder.

1975

INTERFLORA-DANMARK markerer 50 års jubilæet med reklamegaver til kunderne i form af nøglevedhæng og kuglepenne med det nye Interflora-logo og plads til påtryk af den enkelte medlemsbutiks navn, adresse og telefonnummer.

    INTERFLORA-DANMARKs 50 års jubilæum markeres på årets generalforsamling på d’Angleterre i København med Gladsaxe Pigegarde på Strøget og uddeling af 8.000 roser.

INTERFLORA-DANMARK deltager i den første internationale INTERFLORA-UGE med succes. 

    INTERFLORA-KØB møder modstand hos en del medlemmer efter den første fælles vareforsendelse med varer, som skal være at finde i alle medlemsbutikker. Det drejer sig bl.a. om poser med næringsmiddel fra Krislite og Pokon med Interfloras logo.

    INTERFLORAS ’Golden Mercury Award’ tildeles Dronning Sophia af Spanien.

1976

INTERFLORA-DANMARK får udvidet sit gavesortiment under INTERFLORA-KØB med en INTERFLORA-SHERRY og INTERFLORA-PORTVIN samt rød- og hvidvin. Der er IKKE tale om en fælles vare i alle butikker, men i matriklen nævnes de butikker, som har det nye vinsortiment. Fra 1. maj er det muligt via afregningen at floragrafere vinordrer.
30 butikker er med fra starten. 

INTERFLORAS ’Golden Mercury Award’ tildeles Mrs. ‘Lady Bird’ Johnson – enke efter afdøde præsident Lyndon B. Johnson.

INTERFLORA-DANMARK er igen med i den internationale INTERFLORA-UGE, der løber fra 7.-14. november under titlen ’Love and Peace through Flowers’. 

INTERFLORA INC. præsenterer for første gang et binderi – Et Verdensarrangement – som skal kunne laves og leveres i samtlige Interflora-lande. Arrangementet kommer med i den nye internationale matrikel. 

1977

INTERFLORA-DANMARK hæver for første gang siden 1972 gebyret for alle Floragramordrer.
    Forhøjelsen skyldes lønstigninger på næsten 45% i perioden 1973-1976.

INTERFLORA-KØB går pr. 1. marts over til EDB-fakturering. Interflora-medlemmerne får ikke længere varekøb debiteret over den månedlige afregning, men skal betale direkte til Interflora-Køb.

FLEUROP-INTERFLORA fejrer 50 års jubilæum med en blomsterhilsen til alle præsidenter og statsministre i Interflora-landene. 
INTERFLORA-DANMARKs hilsen går til statsminister Anker Jørgensen og den islandske præsident Kristjan Eldjarn. 

INTERFLORA INC. beslutter, at den internationale INTERFLORA-UGE skal være en fast tilbagevendende begivenhed. I 1978 vil ugen ligge fra den 5.-12. november.

INTERFLORA-DANMARK har dårlig likviditet. På generalforsamlingen fremlægges tanker om at afgiften til INTERFLORA lægges over på ordrebeløbene, som man kender det i de øvrige nordiske lande og i Tyskland. 

INTERFLORA-DANMARK sænker aktivitetsniveauet i perioden 1977-79 med henblik på at skabe et overskud på kr. 80.000.

1978

INTERFLORA-DANMARK satser på at få Valentinsdag op at stå med udsendelse af hjerter og streamers til butikkerne samt pressemeddelelser til pressen.
    Resultatet blev beskedent, men det besluttes at fortsætte kampagnen for en ny blomsterdag i februar også i 1979.

    INTERFLORA Golden Mercury Award tildeles Hendes Majestæt Dronning Ingrid af Danmark. 

    INTERFLORAs ’De Zoeten Award’ for en ekstraordinær indsats tildeles E.M. Deichmann.

1979

VALENTINSDAG får nyt reklamemateriale til alle butikker.
    ’Sig det med hjertet – Sig det med blomster’ er det nye slogan.

    INTERFLORA-DANMARK tilbyder at sende ordrer via telex i stedet for telegramordrer.

    VALENTINSDAG bliver ikke den succes, som man havde håbet trods stor reklameindsats. Danmark blev i dagene omkring 14. februar ramt af et voldsomt kuldefrembrud. Dagtemperaturerne nåede blandt andet den 15. februar ikke over -7,5 grader i København.

    INTERFLORA WORLD CUP finder sted i Melbourne i Australien. Danmark repræsenteres af Danmarksmester Birthe Gaardsmand.

    INTERFLORA-DANMARK ændrer på generalforsamlingen ordreafgiften fra fast afgift pr. ordre til en fast procentsats af omsætningsbeløbet.  Samtidig gennemføres en forhøjelse af Interfloras faste priser. 

    INTERFLORA-GAVEKORT godkendes på generalforsamlingen, men må udsættes på ubestemt tid p.g.a. foreningens anstrengte økonomi.

 

 

1980

VALENTINSDAG er atter på programmet med butiksmaterialer og pressekampagne. INTERFLORA INC. tildeler Hannelore Schmidt – hustru til den tyske forbundskansler Helmuth Schmidt – The Golden Mercury Award. INTERFLORA-DANMARK melder om ordretilbagegang på helt op til 16% i forårsmånederne, mens omsætningen viser en beskeden fremgang på 6% i samme periode.

1981

VALENTINSDAG er opgivet! INTERFLORA INC. tildeler skuespilleren Bob Hope ’The Golden Mercury Award’. INTERFLORA-DANMARK oplyser, at man tager mod blomsterchecks fra de nordiske lande og Tyskland.   INTERFLORA-DANMARK får for første gang vedtaget et forslag om en særlig afgift til aktiviteter og reklame. INTERFLORA-GAVEKORTET introduceres i oktober i alle medlemsbutikker og støttes af en større landsdækkende presse- og reklamekampagne. 

1982

INTERFLORA INC. udsender ny international matrikel. I den anledning modtager alle danske medlemmer det international INTERFLORA-FLEUROP-FTD klistermærke med en kraftig opfordring til at sætte det op på butiksdøren sammen med det nationale Interflora-logo, så kunderne får øjnene op for INTERFLORA DANMARKs internationale tilknytning og samarbejde med 48.000 blomsterhandlere i 127 lande.

INTERFLORA-GAVEKORT har sat forbrugernes fokus på INTERFLORA, og det kan mærkes. December 1982 har en fremgang på 25% i.f.t. året før. 
Året som helhed viser, at tilbagegangen i ordremængden er standset. Omsætningsfremgangen for 1982 ligger på kr. 1.750.000.

1983

De første drøftelser omkring anskaffelse af Terminal-system. Det svenske MERCOM-system vælges.

1986

INTERFLORA Inc. Board of Directors holder årsmøde i København.

1987

TERMINAL-systemet forberedes i februar med uddannelse af ’Terminal-piloter’.

TERMINAL-systemet starter op i uge 11.
1.137 har deltaget i 70 kurser over hele landet.
10. april: Alle butikker har fået Terminal.

1989

INTERFLORA-DANMARK vedtager ny markedsprofil og godkender en reklameafgift på 4.5%.
    Mål: Fælles markedsføring og profilering

    Hovedkontoret flytter fra Floras Allé i Vanløse til Naverland i Glostrup.
    
    Nyt INTERFLORA-logo fra 1. maj

1990

INTERFLORA arrangerer salgskursus. 500 deltager i kurserne.

    INTERFLORA laver ”Dronningebuketten” i anledning af Dronningens 50 års fødselsdag.

    INTERFLORA får fagkonsulent: Viggo Christiansen (tidl. formand) ansættes.

    INTERFLORA kårer Carina fra Lykkehjulet som ’Årets mest blomstrende Person’.
    
    INTERFLORA præsenterer nyt butikssystem med design af Mogens Grønbech.

1991

INTERFLORA præsenterer Blomster-Guiden med 33 ideer til kunderådgivning.

    INTERFLORA starter Business Service – en forløber for B2B.

INTERFLORA tilbyder nye facader til alle medlemmer i en fordelagtig ordning med store tilskud. Målet er ensartet profilering af Interflora i hele landet.

INTERFLORA udbetaler for første gang MEDLEMSBONUS på 1% af den afsendte ordremængde.

ÅRETS INTERFLORA-BLOMSTERHANDLER kåres for første gang.
 

1992

INTERFLORA afholder DM i Forum på forbrugerudstillingen ’Et liv med Blomster’ og har egen stand ’Sig det med Blomster’. 20.000 gæster besøgte udstillingen.

    INTERFLORA er buketsponsor på TV3’s program ’Fuldt Hus’.

1993

INTERFLORA kendes nu af 77% af danskerne. I 1989 var tallet 57%.

    INTERFLORA runder 450 medlemmer.
    
    INTERFLORA markedsføres massivt med populære TV-reklamer hele året. ’Dr. Livingstone’ og ’Julemanden’ bliver alles eje. 

INTERFLORA kan notere sig en fremgang på 25% i ordretal og omsætning i.f.t. 1992.

1994

INTERFLORA introducerer STJERNETEGNSBUKETTEN i 12 varianter og med 12 individuelle Stjernetegnskort.

    MORS DAG massiv med egen TV-reklame. Fremgang på 56% i.f.t. 1993.

1995

100 butikker har fået ny facade

INTERFLORA-bonus på 2.5% til medlemmerne

INTERFLORA med i DR’s ”Superchancen” på 15 mio. lodsedler og som gevinstsponsor.

INTERLORA øger det faglige kvalitetskrav til medlemsbutikker.

INTERFLORA høster stor anerkendelse for sin reklamefilm ‘Mors Dag’ på 6. Nordiske Reklamefestival i Helsingfors.

1996

INTERFLORA går all in på VALENTINSDAG med stor succes:
    + 60% på indenlandske ordrer
    + 28% på udenlandske ordrer

    FLEUROP-INTERFLORA fejrer 50 års jubilæum i København.

1997

VALENTINSDAG sætter ny rekord:
    + 54% i.f.t. 1996

    INTERFLORA klar med første hjemmeside på internettet

1998

INTERFLORA tilslutter Diners Club – det første nordiske kreditkort på internettet.

INTERFLORA-fællesannoncering i efteråret for 375 butikker i 32 aviser med samlet oplag på 1.115.000 eksemplarer.

1999

INTERFLORA og HJERTEFORENINGEN går sammen om kampagne på VALENTINSDAG.
    Fremgang på 30% i.f.t. 1998.

INTERFLORA står for første DANKORTSTRANSAKTION den 12. april. Buketten går til Erhvervsminister Pia Gjellerup.

INTERFLORA søsætter sin hjemmeside med internethandel den 12. april
Alle medlemsbutikker tilbydes egen hjemmeside under Interfloras hjemmeside.

Ny markedsundersøgelse: 97% kender nu INTERFLORA DANMARK.

INTERFLORAs direktør Lars Steen indvælges i Fleurop-Interfloras bestyrelse.

50% af Interflora-butikkerne har nu udskiftet terminal med PC.

Mors Dag: fremgang på + 25% i.f.t 1998.

INTERFLORA kåres som ”Årets Butikskæde” af Detailbladet.

INTERFLORA når for første gang over 400.000 ordrer

INTERFLORA opretter direkte ordre-telefon 77 77 77 77

INTERFLORA opretter eget indkøbsselskab ”Flower Direct” med direkte køb af blomster i Holland.
 

2000

INTERFLORA går sammen med Bloemen Bureau Holland i en massiv markedsføring af VALENTINSDAG på alle media-platforme.

    + 30% fremgang på ordrer i.f.t. 1999

    Rekord på internet-ordrer.

    INTERFLORAs hjemmeside får top-karakter af forbrugerne (3.199 kundesvar):

    Kvalitet    75% - super/flotte

    Levering    80% - fin levering til tiden

    Brugervenlig    75% - nem hjemmeside

    Interflora    90% - positive

2001

INTERFLORA skifter til ensartet EDB-system for alle butikker med flg. forbedringer:

    - Nyt Windows ordresystem    

    - Oprettelse af Intranet

    - Adgang til internettet

    VALENTINSDAG viser fremgang på 75% i.f.t. 2000

    INTERFLORA vinder GULDLØVEN – reklamebranchens Oscar – i Cannes for serien ”Husk hvad blomster kan gøre”.

    INTERFLORA vinder 2 x ARNOLD. Idéprisen, for bedste reklamefilm og Instruktørprisen for bedste 4-kampagne. 

    INTERFLORA er EURO BEST FINALIST i TV/Cinema med ”Meatballs” og vinder af EURO BEST i TV/Cinema med samme film. 

    141.494 ordrer på Interfloras hjemmeside.

    INTERFLORAs generelle fremgang:

+   8,1.% i ordrer

+ 13,6% i omsætning

    483 medlemmer i INTERFLORA DANMARK.

2002

INTERFLORA hædres som ÅRETS ANNONCØR af Dansk Reklamebranche.

    INTERFLORA vinder 3 x GULDKORN for serien ”Husk hvad blomster kan gøre” (kampagnen sælges bl.a. til Frankrig).

    INTERFLORA hædres med E-HANDELSPRISEN.

    B2B-pilotprojekt gennemførtes med stor succes.

2003

INTERFLORA noterer ny imponerende fremgang:

    +    6,8% i ordrer

    + 15,8% i omsætning

    INTERFLORA hyldes på generalforsamlingen over den imponerende udvikling:

    1990/91    211.412 ordrer / 20,1 mio. i omsætning

    2001/03    504.364 ordrer / 68,9 mio. i omsætning

    INTERFLORA præsenterer sit VINKONCEPT med 5 vine.

INTERFLORAs hjemmeside kåres til BEDSTE HJEMMESIDE af Berlingske Tidende.

2004

INTERFLORA markedsfører FARS DAG massivt i TV på det nye vinkoncept.

INTERFLORA hædres med ARNOLD for reklamefilmen ”Vejbump”

2005

INTERFLORA DANMARK A/S er nu en realitet.

    INTERFLORA får sin egen butiks-/indretningskonsulent

INTERFLORA er shotlistet til 4 GULDKORN; Bedste vedvarende kampagne, print/B2C, reklamefilm og integreret reklame.

INTERFLORA tilbyder alle medlemsbutikker gratis hjemmeside under Interfloras hjemmeside.

INTERFLORA har 37.368 vinordrer (20.010 i 2004)

2006

INTERFLORA vinder BRONZELØVE for plakatserie

2007

INTERFLORA kåres som WEBCHAMP 2007 af ComputerWorld.

    INTERFLORA får chokolade i sortimentet.

2008

INTERFLORA får ITALIENSKE SPECIALITETER i sortimentet. Konceptet udviklet i samarbejde med italienske Alfredo Tessio. 

2009

INTERFLORA vinder ADVERTISING EFFECTIVENESS AWARD for reklamefilmene “Husk hvad blomster kan gøre”.

    INTERFLORA har nu 490 medlemmer.

2010

INTERFLORA præsenterer ny sortiment orienteret reklamefilm-serie ”Der er mange måder at sige det på”.

    INTERFLORA introducerer In-Store TV

    INTERFLORA introducerer ”Design-selv-kort”

2011

Alle PC’ere udskiftes / overgang til GooSe-ordresystem

    INTERFLORA introducerer Sommerlier Collection i vin.

    INTERFLORA er vinder af EURO BEST med ”White Horse”

2013

167 medlemsbutikker har nu Interfloras e-shop modul på deres hjemmesider.

    INTERFLORA lancerer egen chokolade under navnet CHOCHO

    INTERFLORA vinder publikumsprisen til True Award for ”Old Love”.

2014

INTERFLORA får ny direktør med Søren Flemming Larsen den 1. juli.

INTERFLORAs nye reklamefilm – Circus Love - får begejstret modtagelse i ind- og udland

INTERFLORA vinder bronze til True Award for ”Mors Dag”.

2015

INTERFLORA får ny strategiplan.

    3 x WOW – Service – Kvalitet – Levering – bliver fremtidens succeskriterier.

    INTERFLORAs nye reklamefilm – Goth love – er målrettet yngre forbrugere

    INTERFLORA starter Interflora Academy den 20. april.

INTERFLORA støtter sammen med Red Barnet udsatte børn i Danmark i kampagnen omkring MORS DAG. Kampagnen løber fra 10. april og frem til Mors Dag.

INTERFLORA præsenterer egen øl-serie under navnet ASK i maj. 

INTERFLORA lancerer 4767-vasen fra Michael Andersen.

INTERFLORA etablerer egen indkøbsafdeling.

INTERFLORA og TV3 blænder op for ’Blomster til Stjernerne’ – et nyt TV-koncept med blomster, kreativitet og håndværk i centrum.

INTERFLORA blev den helt store vinder ved reklamebranchens True Awards:

ÅRETS FILM        Circus Love    GULD

BEDSTE FILM TV/BIOGRAF    Circus Love    GULD

BEDSTE FILMMUSIK    Circus Love    GULD

BEDSTE PRODUCTION    Circus Love    GULD

BEDSTE FILMKAMPAGNE    Interflora    SØLV

ÅRETS ANNONCØR    Interflora

INTERFLORA vinder 2 x Guld, 1 x Sølv og 2 x Bronze ved Creative Circle Award.

Filmen ’Circus Love’ vinder 2 x Guld for bedste instruktion og bedste cinematografi samt 1 x Sølv for bedste film. Mors Dag præmieres med Bronze for bedste film og bedste radiospot.

INTERFLORA kommer på Cannes shortlist for ”Odd Love”.

2016

INTERFLORA går sammen med Røde Kors ind i kampen mod ensomhed med kampagnen ”Blomster mod Ensomhed”.

    INTERFLORA etablerer egen marketingafdeling. 

    INTERFLORA modtager en DON DRAPER pris for TV-konceptet ”Blomster til Stjernerne”.

    INTERFLORA vinder en Advertising Effectiveness Award for kampagnen “Sex sælger, men følelser sælger bedre”.

    INTERFLORA vinder 4 flotte statuetter til Creative Circle Award. Guld i kategorien film/cinema og TV med filmen ”Odd Love”. Sølv i kategorien direction også med ”Odd Love”. Bronze i kategorien film/cinema og TV med filmen ”Bedsteforældre” og bronze i kategorien, print, med ”Nu med øl”. 

    INTERFLORA øger fokus på de sociale medier.

INTERFLORA præsenterer POSY-konceptet.    

    INTERFLORA iværksætter løbende Tilfredshedsundersøgelser blandt kunderne

INTERFLORAs direktør Søren Flemming Larsen indvælges i Fleurop-Interfloras bestyrelse.

2017

INTERFLORA lancerer i april ny interflora.dk på platformen Drupal.

INTERFLORA lancerer et CRM-program, med ambitionen om at skabe ’loyalitet’ og personaliseret kommunikation til kunderne. 

    INTERFLORA lancerer egen ASK-Gin.

INTERFLORA lancerer eget eksklusivt chokoladebrand: Orangeri. Herunder fire forskellige smagsretninger med afsæt i florauniverset (Nord, Syd, Øst, Vest).

INTERFLORA lancerer eget specialitetsbrand: Flora & Evergreen. Med denne produktlinje ensrettes udtrykket blandt specialiteter i sortimentet.

INTERFLORA vinder en Advertising Effectiveness Award for kampagnen: ”Eksperimentet der gik galt med vilje”.

INTERFLORA vinder to statuetter til årets Creative Circle Award. En bronze i kategorien film/cinema og TV for ”It’s Complicated” og en bronze i kategorien direct/activation med ”Vi ta’r skylden”. 

    

INTERFLORA vinder en international design-pris til Design Effectiveness Award i London for vores egen ASK øl.

INTERFLORA vinder desuden Epica bronze for ”Helping Hand” samt både EuroBest bronze og Effective Award for ”Det store mor-eksperiment”.

    

Bestyrelsen og direktion indgår et Aftalebrev om et evt. salg af INTERFLORA og to underliggende selskaber. 

2018

INTERFLORA går efter et 10 års langt samarbejdede med reklamebureauet Brandhouse i et kreativt pitch. I maj 2018 indledes samarbejdet med det nye reklamebureau &Co. 

    INTERFLORA lancerer nyt og forbedret intranet til alle medlemmerne. Den nye platform skal gøre det endnu nemmere for medlemmerne at få adgang til al relevant information. 

    INTERFLORA øger fokus på den yngre målgruppe og de forskellige produktbrands i kommunikationen. Resultaterne vises i øget kendskab til både brand og produkter (ASK øl, Orangeri) og et betydeligt løft i salg på tværs af produktkategorier.

    

INTERFLORA vinder to flotte priser til årets Creative Circle Award: Guld i Packaging Design/food for Orangeri og sølv for Melting Hearts i advertising/animation. 

    INTERFLORA vinder guld til Splash Award i kategorien: Bedste E-commerce website. 

    INTERFLORA Danmark kvalificerer sig til Verdensmesterskaberne i Blomsterkunst i Philadelphia 2019.

    INTERFLORA lancerer en eksklusiv ’Flora-lakrids’ i samarbejde med Johan Bülow.  

    

    Den offensive og nytænkende marketing- og PR-strategi (nyt interflora.dk, CRM-program, øget fokus på sociale medier og nye film) viser sine resultater på centrale mærkedage: 

INTERFLORA viser fremgang på Valentinsdag på +30% ift. 2017

INTERFLORA viser fremgang på MORS DAG med +10% i maj ift. 2017

INTERFLORA viser fremgang på FARS DAG med +61% ift. 2017 (med salget nåede vi 5 gange mere end på en gennemsnitlig salgsdag)

    INTERFLORA køber sig ind i Næstved Bryghus A/S.

INTERFLORA og to underliggende selskaber foreslås solgt. Salget vedtages med massivt flertal på en ekstraordinær generalforsamling. Køber er INTERFLORA Frankrig. 

En ny æra som privatejet selskab tager sin begyndelse;

Interflora Frankrig (My Flower – ITDK Holding A/S) køber Interflora Danmark A/S, Interflora Køb ApS og Master Leasing ApS.

CEO, Søren Flemming Larsen og CMO, Zvi Goldstein indtræder som partnere i de tre selskaber sammen med de nye franske ejere. 

Efter salget til Frankrig skifter foreningen navn til:

Foreningen af Interflora florister

INTERFLORA begynder at arbejde med maskinlæring og kunstig intelligens, for således at kunne forstå kundernes købsintention og derved skabe endnu bedre målrettet kommunikation. 

INTERFLORA vinder to flotte priser til årets Rambuk. Med e-mail kampagnen ”Sig det med AI” vindes Marketing Automation prisen og årets Grand-Prix. 

INTERFLORA præsenterer en ny brandplatform: ”Husk Hinanden”. 

INTERFLORA lancerer et nyt ordresystem, IFOS. 

341 medlemmer i INTERFLORA

2019

Interflora viser en ordrefremgang på +11% til Valentinsdag

Interflora viser en ordrefremgang på +32% til Mors Dag

Vi er stolt nomineret i 5 kategorier til årets Danish Digital Award. Vinder 1 guld i Personalisering og 2 bronze i henholdsvis Commerce og Analytics & AI.

Alle 3 med casen 'Sig det med AI', udviklet i samarbejde med Responsive